03 август 2007

Думи.Words.

КАК ДА НАРИСУВАМЕ ПОРТРЕТ НА ЕДНА ПТИЦА
Жак Превер

Най-напред

нарисувайте клетка с открита вратичка.

Нарисувайте после

нещо

хубаво, нещо просто,

нещо красиво,

нещо полезно

за птицата.

После сложете платното срещу дърво

сред градина,

в гора

или в

лес. Зад дървото се скрийте,

без да продумате,

без дори да

помръднете.

Някога птицата идва веднага,

но някога дълги години ще

трябва да минат,

докато посмее да дойде.

Не губете надежда.

Очаквайте.

Чакайте, ако трябва, години.

Бързият или бавният полет на

птицата

нямат никаква връзка

с добрия успех на картината.

Щом

птицата дойде,

ако някога дойде,

пазете най-пълно мълчание.

Чакайте

тя да се вмъкне във клетката

и когато е влязла,

затворете леко

вратичката с четка.

После

изтрийте една подир друга всички решетки,

но внимавайте да не докоснете нито едно

от перата на птицата.

Нарисувайте после портрет на дървото,

изберете за птицата

най-красивия клон,

нарисувайте също зелени листа,

ветрове,

слънчев прах,

насекоми, които свирукат в тревите

под летния зной,

и очаквайте тя да запее.

Ако тя не запее,

това е лош знак,

знак,

че е лоша картината.

Ако запее - добре.

Значи - можете да се подпишете.

Изтръгнете тогава най-нежно

едно от перата на птицата

и в ъгъла на

картината напишете своето име.

Превел: В. Ханчев

Няма коментари: